Werkwijze & tarieven

Werkwijze

André van Oosten staat u bij in cruciale fases van uw leven, zoals bij scheiding en ontslag. Dat doet hij door juridische (proces)kennis te combineren met verworven inzichten in menselijke relaties. Hij maakt zich - samen met u - sterk om vooraf besproken doelen te behalen. In uw belang laat André van Oosten zich daarbij niet meeslepen door de soms heftige emoties die spelen; u kunt wel op de beste juridisch-inhoudelijke ondersteuning rekenen.

André van Oosten staat ook vaak ondernemers bij die met juridische problemen geconfronteerd worden - of deze juist graag willen voorkomen. In beide gevallen kan hij vanwege zijn ruime werkervaring, brede oriëntatie en verstand van zaken(doen) u van dienst zijn. De inzet is dan eigenlijk altijd gericht op een snelle, maar duurzame oplossing.

De diensten die André van Oosten levert zijn:

  • Adviseren
  • Minnelijk overleg voeren / schikkingen treffen
  • Procederen
  • Second opinion(s) geven
  • Opstellen en nakijken van contracten en algemene voorwaarden
  • (Her)berekenen van onderhoudsverplichtingen

U kunt André van Oosten ook op Twitter volgen. Op die manier ziet u waar hij zich op dagelijkse basis onder andere mee bezighoudt en deelt u eenvoudig mee in de opgebouwde kennis.

Tarieven en algemene voorwaarden

Het uurtarief van André van Oosten is de eerste vijf uren € 150 excl. BTW. Daarna is dat € 100 of € 125 excl. BTW per uur, afhankelijk van o.a. het financiële belang en de complexiteit van de zaak. Kosten zoals de griffierechten van de rechtbank, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels worden zonder opslag aan u doorberekend. André van Oosten brengt geen zgn. kantoorkosten bij u in rekening. Als het om een overzichtelijke kwestie gaat, krijgt u van tevoren een prijsindicatie ('wat gaat het kosten?').

Als sprake is van een rechtsbijstandverzekering vergoedt uw verzekeraar in de meeste gevallen uw advocaatkosten. Aan de basis hiervan staat het recht op vrije advocaatkeuze. Inmiddels is bepaald dat dit recht ook ziet op de fase die voorafgaat aan een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld de bemiddelingspoging die in dat kader door de advocaat ondernomen wordt.

Advocatenkantoor Van Oosten heeft geen derdengeldenrekening en is niet verbonden aan een stichting beheer derdengelden.

De door Advocatenkantoor Van Oosten gehanteerde algemene voorwaarden treft u hier aan (versie av_2017).

Privacy en persoonsgegevens

André van Oosten hecht veel waarde aan een vertrouwelijke behandeling van uw (persoons-)gegevens. In zijn privacy statement vindt u daar meer informatie over (PDF).