Werkwijze & tarieven

André van Oosten is in staat om u door een moeilijke periode in uw leven heen te helpen. Dat doet hij door juridische (proces)kennis te combineren met verworven inzichten in menselijke relaties. Hij maakt zich - samen met u - sterk om vooraf besproken doelen te behalen. Daarbij laat André van Oosten zich niet meeslepen door de emoties die vaak spelen; u kunt wel op de beste juridisch-inhoudelijke ondersteuning rekenen. André van Oosten zal u ook altijd een eerlijk (proces)advies geven over de kwestie die u hem voorlegt. Kantooromzet is voor hem niet leidend, wel het belang van de klant.

André van Oosten staat ook vaak ondernemers bij die met juridische problemen geconfronteerd worden - of deze juist graag willen voorkomen. In beide gevallen kan André van Oosten vanwege zijn ruime werkervaring, brede oriëntatie en verstand van zaken(doen) u van dienst zijn. De inzet is dan eigenlijk altijd gericht op een snelle maar duurzame oplossing.

Twijfelt u aan de aanpak van uw huidige advocaat, jurist of mediator? Of hebt u het gevoel dat u veel te veel betaalt voor de diensten die door hem of haar geleverd worden? Vraag André van Oosten gerust om zijn (juridische) mening. De tarieven van André van Oosten - zie hieronder - zijn zeer concurrerend te noemen. Dat realiseert hij door zijn kantoorkosten zo laag mogelijk te houden. Bovendien gaat het naar zijn mening om het leveren van de beste juridische bijstand; niet om toeters en bellen.

Verder is André van Oosten laagdrempelig en benaderbaar, bijvoorbeeld via WhatsApp. Hoewel hij gewend is aan complexe zaken, zowel juridisch-inhoudelijk als intermenselijk, spreekt en schrijft André van Oosten in leesbare zinnen met begrijpelijke woorden.

De diensten die André van Oosten levert zijn:

  • Procederen
  • Adviseren
  • Minnelijk overleg voeren / schikkingen treffen
  • Second opinions geven
  • Opstellen en nakijken van contracten en algemene voorwaarden
  • (Her)berekenen van onderhoudsverplichtingen

→ Neem gewoon eens vrijblijvend contact op!

U kunt André van Oosten ook op Twitter volgen. Op die manier ziet u waar hij zich op dagelijkse basis onder andere mee bezighoudt en deelt u eenvoudig mee in de opgebouwde kennis.

Het uurtarief van André van Oosten is de eerste vijf uren € 150 excl. BTW. Daarna € 75 tot € 125 excl. BTW (afhankelijk van o.a. het financiële belang en de complexiteit van de zaak). Er worden géén kantoorkosten bij u in rekening gebracht. Kosten zoals de griffierechten van de rechtbank, deurwaarderskosten, en kosten van uittreksels worden wel (zonder opslag) aan u doorberekend. Als sprake is van een rechtsbijstandverzekering vergoedt uw verzekeraar in de meeste gevallen uw advocaatkosten. Aan de basis hiervan staat het recht op vrije advocaatkeuze. André van Oosten staat uit principe ook rechtzoekenden bij die in aanmerking komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand ('toevoeging'). Op rechtsbijstand.nl vindt u daar meer informatie over. André van Oosten behoudt zich het recht voor om een zaak niet op deze basis aan te nemen. U krijgt daar dan van tevoren duidelijkheid over.

André van Oosten hecht veel waarde aan een vertrouwelijke behandeling van uw (persoons-)gegevens. In zijn privacy statement vindt u daar meer informatie over (PDF).