Werkwijze & tarieven

Werkwijze

André van Oosten staat u bij in cruciale fases van uw leven, zoals bij scheiding en ontslag. Dat doet hij door juridische (proces)kennis te combineren met verworven inzichten in menselijke relaties. Hij maakt zich - samen met u - sterk om vooraf besproken doelen te behalen. In uw belang laat André van Oosten zich daarbij niet meeslepen door de soms heftige emoties die spelen; u kunt wel op de beste juridisch-inhoudelijke ondersteuning rekenen.

André van Oosten staat ook vaak ondernemers bij die met juridische problemen geconfronteerd worden - of deze juist graag willen voorkomen. In beide gevallen kan hij vanwege zijn ruime werkervaring, brede oriëntatie en verstand van zaken(doen) u van dienst zijn. De inzet is dan eigenlijk altijd gericht op een snelle, maar duurzame oplossing.

De diensten die André van Oosten levert zijn:

  • Adviseren
  • Minnelijk overleg voeren / schikkingen treffen
  • Procederen
  • Second opinion(s) geven
  • Opstellen en nakijken van contracten en algemene voorwaarden
  • (Her)berekenen van onderhoudsverplichtingen

U kunt André van Oosten ook op Twitter volgen. Op die manier ziet u waar hij zich op dagelijkse basis onder andere mee bezighoudt en deelt u eenvoudig mee in de opgebouwde kennis.

Tarieven

Het uurtarief van André van Oosten is de eerste vijf uren € 150 excl. BTW. Daarna € 75 tot € 125 excl. BTW (afhankelijk van o.a. het financiële belang en de complexiteit van de zaak). Er worden géén kantoorkosten bij u in rekening gebracht. Kosten zoals de griffierechten van de rechtbank, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels worden wel (zonder opslag) aan u doorberekend.

Als sprake is van een rechtsbijstandverzekering vergoedt uw verzekeraar in de meeste gevallen uw advocaatkosten. Aan de basis hiervan staat het recht op vrije advocaatkeuze. Inmiddels is bepaald dat dit recht ook ziet op de fase die voorafgaat aan een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld de bemiddelingspoging die in dat kader door de advocaat ondernomen wordt.

André van Oosten hecht veel waarde aan een vertrouwelijke behandeling van uw (persoons-)gegevens. In zijn privacy statement vindt u daar meer informatie over (PDF).