Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

  • Rb. Zeeland-West-Brabant: vrouw is tijdens zwangerschap en bevalling behandeld door (artsen en verpleegkundigen van) het ziekenhuis. Niet-verzekerd en dus aansprakelijk. Daarnaast als opdrachtgever samen met man hoofdelijk aansprakelijk voor behandeling kind Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 juni 2023
  • CRvB: de arboarts heeft niet gemotiveerd waarom de oorzaak van de spanningsklachten relevant is voor de vraag of werkneemster geschikt is voor haar eigen werk. Dat haar klachten mogelijk zijn veroorzaakt door problemen op het werk, is immers op zichzelf geen criterium bij beantwoording van de vraag of zij arbeidsongeschikt is. De WIA-uitkering is ten onrechte geweigerd Centrale Raad van Beroep 17 mei 2023
  • Rb. Oost-Brabant: uit de beantwoording van het vragenformulier door verkoper van de woning - ‘Ja’ en ‘Souterrain’- volgt niets over de ernst en omvang van de vochtproblemen, terwijl daarover meer bekend was bij hem. Verkoper heeft gesteld dat hij aan zijn makelaar alles heeft verteld, maar kopers betwisten dat. Bovendien heeft de makelaar in zijn e-mail verklaard dat verkoper hem heeft meegedeeld dat de vochtproblemen waren verholpen. Verkoper is aansprakelijk voor de lekkages in het souterrain Rechtbank Oost-Brabant 8 februari 2023
  • Ktr. Zwolle: niet is gebleken dat de warmtepomp zelf niet functioneert. Als gebrek wordt aangevoerd dat het water, afkomstig van de warmtepomp, in strijd met de regels van het gemeentelijk rioleringsplan wordt afgevoerd. Dit is geen gebrek als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 BW. Dit zou anders kunnen zijn als de warmtepomp ten tijde van de koop in strijd zou zijn met de regelgeving en dat voor de verkoper bekend had moeten zijn Rechtbank Overijssel 3 januari 2023 (rechtsoverweging 5.2 en verder)
  • Ktr. Rotterdam: door het aanzeggen van het einde van de arbeidsovereenkomst door werkgever kan werknemer niet worden verplicht de studiekosten terug te betalen. Het kan namelijk niet het beoogde gevolg van het studiekostenbeding zijn geweest om de werknemer te verplichten de opleidingskosten terug te betalen in het geval de werkgever besluit om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen Rechtbank Rotterdam 29 december 2022 (publicatiedatum)
  • Hof Amsterdam: een zuiver co-ouderschap vereist dat ouders daadwerkelijk in staat zijn om over de invulling van dat ouderschap behoorlijk met elkaar te communiceren. Partijen zijn echter al 9 jaar verwikkeld in een onderlinge strijd. Afwijzing verzoek co-ouderschap Hof Amsterdam 1 november 2022 (rechtsoverweging 5.7)