Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates in de kerngebieden:

  • Vzr. Middelburg: de online video en brief van de medewerker van de Gecertificeerde Instelling (jeugdzorg) aan moeder over de uithuisplaatsing van haar kind, wordt nog steeds bekeken en gedeeld. Dat wordt door zowel de medewerker als de GI als lasterlijk en bedreigend ervaren. Er is sprake van een spoedeisend en gerechtvaardigd belang bij de eis tot verwijdering van een en ander. Het belang van de moeder bij het delen van haar mening via de video en brief moet daarvoor wijken. Ze wordt daarom veroordeeld tot verwijdering van de bestanden. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020
  • Ktr. Rotterdam (rechtdoende in kort geding): werknemer is gebonden aan het concurrentie- en relatiebeding in het contract voor bepaalde tijd. Dat contract dateert van vóór de WWZ. Toen golden soepelere regels dan nu. Het contract voor bepaalde is stilzwijgend voortgezet door partijen; de arbeidsvoorwaarden van werknemer en daarmee de arbeidsovereenkomst zelf is niet in belangrijke mate gewijzigd. Daarom hoefden de bedingen tussentijds niet opnieuw overeengekomen te worden. Een belangenafweging valt ook in het nadeel van werknemer uit. De bedingen worden dan ook niet geschorst. Rechtbank Rotterdam 3 december 2019
  • Rechtbank Den Haag: koper van een gemoderniseerde jarendertigwoning heeft geen non-conforme woning geleverd gekregen. Tussen partijen geldt een ouderdomsclausule en koper was door verkopers in de gelegenheid gesteld om (nader) bouwkundig onderzoek te laten doen. De woning kan zoals overeengekomen normaal gebruikt worden, wat ook blijkt uit het feit dat koper met zijn gezin al een aantal jaar veilig in de woning woont. Afwijzing eis. Rechtbank Den Haag 13 november 2019 (rechtsoverweging 4.7 en verder)
  • Hof Den Bosch: dat werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet mocht gaan werken bij een werkgever die onderdeel is van een groep waartoe een concurrent behoort, blijkt niet uit het non-concurrentiebeding. Daarom is geen sprake van overtreding van het beding. Het hoger beroep van werknemer tegen het andersluidende oordeel van de voorzieningenrechter is dan ook terecht ingesteld. Het vonnis wordt vernietigd. Gerechtshof Den Bosch 1 oktober 2019 (rechtsoverweging 6.9)
  • Voorzieningenrechter Amsterdam: de eis van de ouders dat Veilig Thuis het dossier over hun gezin moet sluiten, wordt afgewezen. De bescherming die artikel 8 EVRM (respect voor het privé- en gezinsleven, de woning en de correspondentie) biedt, is namelijk niet onbegrensd. Inmenging van het openbaar gezag daarin is dan ook mogelijk, zoals hier het geval is. De zorgen over de kinderen zijn immers niet weggenomen, maar toegenomen. Veilig Thuis hoeft het dossier daarom niet te sluiten Rechtbank Amsterdam 5 september 2019
  • Hof Den Bosch: standpunt woningverkoper is onjuist; de door de kopers overgelegde schriftelijke bewijzen van de afwijzing van hun financieringsaanvragen volstaan wel. Er gelden tussen partijen namelijk geen specifieke (vorm-)vereisten; dat is immers niet overeengekomen. Daar komt bij dat uit wat kopers hebben laten zien, duidelijk blijkt dat ze geen financiering voor de woning kunnen krijgen. Bekrachtiging vonnis Gerechtshof Den Bosch 6 augustus 2019 (rechtsoverweging 6.3.3)
  • Hoge Raad: het gerechtshof heeft de door de man te betalen kinderalimentatie bepaald op een bedrag dat hoger is dan de door het hof vastgestelde draagkracht van de man (€ 279/mnd. resp. € 145/mnd.). De daartegen gerichte cassatieklacht is dan ook gegrond; de beschikking wordt vernietigd. Hoge Raad 5 juli 2019 (rechtsoverweging 3.1.3)