Arbeidsrecht

 • Aanzegplicht werkgever
 • Arbeidsongeschikt wegens ziekte
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst middels beëindigingsovereenkomst / ontbinding beëindigingsovereenkomst door werknemer
 • Billijke vergoeding / 'muizengaatje' / Asscher-escape
 • Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
 • Concurrentiebeding
 • Ernstig verwijtbaar handelen werknemer / werkgever
 • Fictieve opzegtermijn
 • Herplaatsing(sverplichting)
 • Herstel dienstverband
 • Hoger beroep
 • Ketenregeling
 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Loonvordering
 • 'Losse eindjes-overeenkomst'
 • Onderwijzend en docerend personeel (bijzonder onderwijs)
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
 • Ontslag op staande voet
 • Oproepovereenkomst
 • Opvolgend werkgever
 • Opzegging arbeidsovereenkomst met instemming werknemer / herroeping instemming door werknemer
 • Opzegging arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV
 • Opzegtermijn
 • Opzegverbod (algemeen verbod en bijzondere opzegverboden)
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling
 • Proeftijd
 • Redelijke ontslaggronden / 'per grond'-benadering / cumulatiegrond
 • Relatiebeding
 • Re-integratieverplichtingen
 • Schadevergoeding
 • Schorsing en op non-actiefstelling
 • Sociale zekerheidsrechten
 • Statutair bestuurder (middellijk en onmiddellijk bestuurder)
 • Titulair bestuurder
 • Transitievergoeding
 • Uitzendovereenkomst
 • Verklaring voor recht
 • Wedertewerkstelling
 • Wettelijk bedenkrecht en veertiendagen-bedenktermijn
 • Ziek en ontslag

Kennisbron: Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR), ArbeidsRecht, Maandblad voor de praktijk