Familierecht

 • Alimentatie
 • Echtscheiding
 • Echtscheidingsconvenant
 • Eenhoofdig gezag / gezamenlijk ouderlijk gezag
 • Erkenning kind
 • Informatie- en consultatieverplichting
 • Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
 • Gerechtelijke vernietiging van de erkenning van het kind
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Omgangsregeling
 • Ondertoezichtstelling (ots) en uithuisplaatsing (uhp)
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerde partnerschap ontstane vaderschap
 • Ouderlijk gezag / beëindiging gezamenlijk ouderlijk gezag
 • Ouderschapsplan
 • Partnerschapsvoorwaarden
 • Scheiding en deling huwelijksgoederengemeenschap en schulden-'verdeling'
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Verbreking samenleef-relatie met of zonder samenlevingscontract
 • Verrekening en verdeling bij huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden
 • Vervangende toestemming gezagsbeslissing
 • Voornaamswijziging
 • Zorg- en contactregeling

NB. André van Oosten gelooft niet in "vechtscheidingen", wel in "overlegscheidingen". Overlegscheiden houdt onder andere in dat er bij de beide partijen de bereidheid is om elkaar op onderdelen nog iets te gunnen - en niet louter voor het eigenbelang te gaan. De ervaring leert namelijk dat in scheidingssituaties enkel het eigenbelang vooropstellen, meestal leidt tot meer problemen, vertraging, en kosten. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, gaat André van Oosten extra behoedzaam te werk. Een (v)echtscheiding kan namelijk beschadigend uitwerken op hen.

Kennisbron: Rechtspraak Familierecht (RFR), EB Tijdschrift voor scheidingsrecht