Familierecht

 • Alimentatie
 • Convenant
 • Echtscheiding
 • Echtscheidingsconvenant
 • Eenhoofdig gezag / gezamenlijk ouderlijk gezag
 • Erkenning kind
 • Informatie- en consultatieverplichting
 • Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
 • Gerechtelijke vernietiging van de erkenning van het kind
 • Gezagsgeschillen (vervangende toestemming)
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Omgangsregeling
 • Ondertoezichtstelling (ots) en uithuisplaatsing (uhp)
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerde partnerschap ontstane vaderschap
 • Ouderlijk gezag / beëindiging gezamenlijk ouderlijk gezag
 • Ouderschapsplan
 • Partnerschapsvoorwaarden
 • Scheiding en deling huwelijksgoederengemeenschap en schulden-'verdeling'
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Verbreking samenleef-relatie met of zonder samenlevingscontract
 • Verdeling gemeenschappelijke goederen 
 • Verrekening bij / afwikkeling van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden
 • Vervangende toestemming gezagsbeslissing
 • Voornaamswijziging
 • Zorg- en contactregeling

Kennisbron: Rechtspraak Familierecht (RFR), EB Tijdschrift voor scheidingsrecht

*) André van Oosten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten "Personen- en Familierecht" als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond daarvan is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen.