Privacyverklaring

Advocatenkantoor Van Oosten streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens wordt als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van de dienstverlening gezien. Hierna vindt u algemene informatie over hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

E-mailadres
Privégegevens van klanten worden enkel gebruikt ter uitvoering van de door de betreffende klant verstrekte opdracht en dus voor geen enkel ander doel. Verstrekte persoonsinformatie zal dan ook niet worden doorgegeven aan derden anders dan ter uitvoering van de opdracht.

Beveiliging
Advocatenkantoor Van Oosten besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in de dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens. Periodiek zal dan ook steeds worden bekeken of de beveiliging van verkregen informatie voldoet aan de ‘state of the art’ van dat moment.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op de website van Advocatenkantoor Van Oosten of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven Advocatenkantoor Van Oosten informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van diensten van Advocatenkantoor Van Oosten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie wordt ontleend aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit dus niet worden afgeleid.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Ontvangers van gegevens
Uw gegevens die door Advocatenkantoor Van Oosten worden verzameld en gebruikt, zijn nodig voor de uitvoering van de opdracht. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen. Daarbij geldt dat het beroepsgeheim in de weg staat aan verstrekking van zaaks- en/of persoonsgerelateerde informatie aan derden.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

Vragen
Voor vragen over deze verklaring of over de diensten Van Advocatenkantoor Van Oosten kunt u per e-mail contact opnemen (info@advocaatelst.nl).

Uiteraard staat het u ook vrij Advocatenkantoor Van Oosten hierover telefonisch vragen te stellen (0481-375480).