Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

  • Tussen partijen is niet in geschil dat het verboden is te rijden in een (bedrijfs)auto die het op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximummassa overschrijdt (zie de Regeling voertuigen). Vaststaat dat de toegestane maximale massa van de auto 2.680 kg is. Koper heeft de koopovereenkomst terecht ontbonden en recht op schadevergoeding. Kantonrechter Haarlem, publicatiedatum 18 januari 2024
  • Het beroep van verkopers op de ouderdomsclausule gaat niet op: ze wisten van een nog steeds bestaand vochtprobleem, maar hebben desondanks nagelaten kopers daarover volledig te informeren. Het is daarom "onaanvaardbaar" dat toch een beroep op de clausule wordt gedaan Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 december 2023
  • In de verkoopadvertentie op Funda wordt de woning aangeprezen als een compleet vernieuwde hoekwoning (uit 1880). Dergelijke inlichtingen in een advertentie wekken verwachtingen bij de koper(s). In dit geval wordt het beroep op dwaling aangenomen. De koopovereenkomst wordt gedeeltelijk vernietigd (verlaging koopprijs). Gerechtshof Den Haag 14 november 2023
  • Rb. Zeeland-West-Brabant: de vrouw is tijdens haar zwangerschap en bevalling behandeld door (artsen en verpleegkundigen van) het ziekenhuis. Zij was niet-verzekerd en is dus zelf aansprakelijk voor de medische kosten. Daarnaast als opdrachtgever samen met man hoofdelijk aansprakelijk voor behandeling kind Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 juni 2023
  • CRvB: de arboarts heeft niet gemotiveerd waarom de oorzaak van de spanningsklachten relevant is voor de vraag of werkneemster geschikt is voor haar eigen werk. Dat haar klachten mogelijk zijn veroorzaakt door problemen op het werk, is immers op zichzelf geen criterium bij beantwoording van de vraag of zij arbeidsongeschikt is. De WIA-uitkering is ten onrechte geweigerd Centrale Raad van Beroep 17 mei 2023
  • Rb. Oost-Brabant: uit de beantwoording van het vragenformulier door verkoper van de woning - ‘Ja’ en ‘Souterrain’- volgt niets over de ernst en omvang van de vochtproblemen, terwijl daarover meer bekend was bij hem. Verkoper heeft gesteld dat hij aan zijn makelaar alles heeft verteld, maar kopers betwisten dat. Bovendien heeft de makelaar in zijn e-mail verklaard dat verkoper hem heeft meegedeeld dat de vochtproblemen waren verholpen. Verkoper is aansprakelijk voor de lekkages in het souterrain Rechtbank Oost-Brabant 8 februari 2023